ΚΑΡΤΑΣ ΜΑΡΜΑΡΟ ΑΕΒΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ
Οικονομικές Καταστάσεις
Επωνυμία:ΚΑΡΤΑΣ ΜΑΡΜΑΡΟ ΑΕΒΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ Έγγραφα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 30/6/2015

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Δραστηριότητα:ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΡΜΑΡΩΝ
Α.Φ.Μ.:094132592
Γ.Ε.ΜΗ.:038276805000
Μ.Α.Ε.:9167/62/B/86/1001
Περιφέρεια:Κεντρικής Μακεδονίας
Νομός:Θεσσαλονίκης
Δήμος:Δέλτα
Διεύθυνση:10 ΧΛΜ. Ε.Ο. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΑΘΗΝΩΝ, ΣΙΝΔΟΣ Τ.Κ. 57400
Τηλέφωνο:2310799357